Camping2

Der er mørkt på Møn og Nyord om natten, og nattemørket er et uudnyttet potentiale.

Initiativet går ud på, at Møn ansøger om en international Dark Sky certificering hos non-profil organisationen International Dark-Sky Association, som arbejder for at bevare nattemørket og bekæmpe lysforurening, til glæde for stjernekiggere og alle levende væseners generelle sundhed.

Initiativets strategiske effekt

En Dark Sky Park giver Møn og Nyord mulighed for at markedsføre sig som den første Dark Sky Park i Norden. Initiativet spiller godt sammen med visionerne om Danmarks Vildeste Natur – nu også i kraft af himlen over Møn.

Der kan knyttes oplevelsesprodukter til initiativet, der både spiller på vilde og lærende oplevelser (nattevandringer, amatørstronomi) og oplevelser, der byder på stilhed og fordybelse (det æstetisk og kontemplativt tilfredsstillende i at betragte en nattehimmel fuld af stjerner) – i overensstemmelse med strategiens tre styrende principper.

En Dark Sky Park kan evt. placeres i Klinteskoven, da størstedelen af området er ejet af Naturstyrelsen, men resten af Møn og Vordingborg Kommune kan med fordel udvikle relaterende oplevelsesprodukter og markedsføring

Hvad er lysforurening?

Begrebet "lysforurening" dækker over kunstigt lys, som forstyrre og oplyser det naturlige nattelandskab og nattehimlen. Lysforurening forringer den naturlige dunkelhed og stjernernes lys.

Hvordan opstår lysforurening?

Lysforurening opstår gennem for store lysmængder, unødvendig eller forkert placerede belysning og ugunstige lysfarver.
Eksempler herpå kan være:
• Gadebelysning som ikke kun lyser på gader og veje men også op på himlen og på facader på bygninger
• Belysning på store pladser (fx parkeringspladser) og industrianlæg
• Natlig belysning på bygninger (facadebelysning) som ikke bare belyser facaden men også stråler på himlen.

Link: Simple men effektive regler for god belysning  

Biosfære Møn samarbejder med Dark Sky

Vordingborg Kommune ansøger UNESCO om optagelse af Møn og de omkringliggende vandområder i 'Man and Biosphere'-programmet. Det giver mulighed for at udvikle en unik natur, samtidig med at der er plads til erhverv og arbejdspladser.

Et biosfære-område skal tjene som et modelområde, hvor indsatser fokuserer på at fremme naturværdi og samfundsudvikling. Lokalt samarbejde er fundamentet! Et biosfære-område er formet af lokale forhold, netop derfor er hvert biosfæreområde unikt. 

Læs mere om projektet samt andre samarbejdspartnere ud over Dark Sky

 Logo Vo.Kom1                                              KONTAKT DARK SKY GRUPPEN
 
 

Dark Sky Møn og Nyord er et af de potentialer,

der fremhæves i Dansk Bygningsarvs potentialeplan

for Kystdestination Møns Klint. 

  Den administrative gruppe bag Dark Sky:

Ole Eskling, Møns Klint Resort

Susanne Nøhr, Tiendegaarden

Tom Axelsen, Formand for Astronomisk forening for Sydsjælland

Vordingborg Kommune

 

Find os på Facebook